platdakonder.jpgplatdakboven.jpgSelv om der allerede er mange faldsikringssystemer til flade tage
på markedet, adskiller dette system sig ved sin enkelhed.
Det er let og nemt at sætte op.

RSS-systemet til fladt tag er certificeret i henhold til EU-standarden EN 13374, klasse A.

A-bladet, flade tage
A-bladet, flade tage, indeholder aftaler om at begrænse tagdækkerens udsættelse for risiko for at falde. Her tilrådes det kraftigt at bruge hække (kollektive sikringer) frem for individuel beskyttelse. Se de strømskemaer, der findes i A-bladet. Arbejdstilsynet kontrollerer strengt, om disse bliver overholdt. Det fremgår af strømskemaerne, at en hæk i rigtig mange tilfælde er påkrævet.

Dette RSS-system er en løsning, der udspringer af de kollektive foranstaltninger, der er omtalt i A-bladet, flade tage.

> Documentation